Så skapar du en bra landningssida

5 min läsning

En bra landningssida är ett måste för att lyckas med din närvaro online – både ur besökarens perspektiv och för framgångsrik SEO. Den fungerar som ditt digitala skyltfönster där du välkomnar besökare och guidar dem mot önskad action, om det så är att köpa en produkt, anmäla sig till ett nyhetsbrev eller ladda ner en rapport.

För att skapa en bra landningssida krävs en kombination av väl genomtänkt design, innehåll som engagerar och övertygar, samt teknisk optimering som säkerställer synlighet i sökmotorer.

Vad är en landningssida?

En landningssida är den sida som besökaren landar på efter att ha klickat på en länk eller följt en call-to-action. Sidan syftar till att på ett eller annat sätt konvertera besökaren – det kan handla om att få hen att slutföra ett köp, registrera sig eller fylla i ett formulär. Landningssidor är ofta målinriktade och skapade för att komplettera specifika annonser eller marknadsföringskampanjer för att ge en sammanhängande och fokuserad användarupplevelse.

Skillnad mot andra sidor

Landningssidor skiljer sig från andra sidor på din webbplats genom deras fokus och syfte. Dessa är ofta isolerade från webbplatsens huvudnavigering för att minimera distraktioner och öka chansen för konvertering, Till skillnad från sajtens huvudsidor som ofta är mer informativa och mångsidiga, är landningssidorna vanligtvis mer direkta i sitt budskap med uppmaningar som uppmuntrar till handling.

Skapa sidor för SEO

Att skapa sidor för SEO (sökmotoroptimering) är en grundläggande del av en framgångsrik digital närvaro. Nyckeln ligger i att förstå och tillämpa de bästa metoderna för att göra dina sidor attraktiva för både sökmotorer och användare. Att skapa landningssidor för SEO handlar om att skapa unikt och värdefullt innehåll som engagerar användaren och motiverar dem att interagera med din sida. Genom att erbjuda innehåll som är både informativt och relevant kan du både förbättra din SEO samt bygga förtroende och auktoritet inom din nisch.

Optimera din landningssida enligt best practice

För att optimera din landningssida effektivt bör du följa best practice inom SEO. Detta inkluderar allt från att förstå användarnas sökintentioner till att bestämma en lämplig URL. Här skrapar vi lite på ytan för att du ska få en övergripande förståelse över vilka delar som finns att jobba med, men du kan också läsa våra tips för att komma igång med SEO.

Tydlig inriktning – välj ditt sökord

Ett av de första stegen i att optimera din landningssida är att genomföra en omfattande sökordsanalys. Detta innebär att identifiera de sökord och fraser som din målgrupp använder när de letar efter produkter eller tjänster som liknar dina. SEO-verktyg som Google Keyword Planner och Semrush kan hjälpa dig att hitta relevanta sökord med hög sökvolym och förstå hur konkurrenskraftiga de är. När du har valt dina sökord behöver du integrera dem strategiskt i innehållet på din sida, inklusive rubriker, underrubriker och brödtext. Kom ihåg att använda sökorden på ett naturligt och relevant sätt för att undvika överoptimering.

Identifiera sökintentionen

Förståelsen för användarens sökintention är en viktig del i att skapa en landningssida som konverterar. Sökintentionen refererar till vad användaren förväntar sig att hitta när de utför en sökning. Det finns olika typer av intentioner, såsom informativa (söker information), navigerande (söker en specifik sida), och transaktionella (syftar till att genomföra ett köp eller en annan form av konvertering). Genom att analysera sökordens natur och kontext kan du anpassa innehållet och designen för att matcha intentionen; det i sin tur ökar chansen för konvertering.

Sätt grunderna

De tekniska grundelementen i din landningssida spelar faktiskt en ganska viktig roll i dess hur den kommer att prestera organiskt.

  • Du bör välja en kort och beskrivande URL-struktur som innehåller ditt huvudsökord om möjligt.

  • En välformulerad titel är avgörande, inte bara för SEO, utan också för att fånga användarens uppmärksamhet. Den bör vara koncis, innehålla sökordet och tydligt beskriva sidans innehåll.

  • Metabeskrivningen, som visas under titeln i sökresultaten, bör ge en kort översikt av vad besökaren kan förvänta sig att hitta på sidan och innehålla en uppmaning till handling. Även om metabeskrivningen inte direkt påverkar rankningen, är den avgörande för klickfrekvensen (CTR). Läs fler tips om hur du skapar en bra metatitel och metabeskrivning.

Skapa en rubrikstruktur

En genomtänkt rubrikstruktur med H1, H2 och H3 osv. är gynnsam för både användarupplevelsen och SEO. Rubriker strukturerar innehållet och gör det lättare för både användare och sökmotorer att förstå huvudpunkterna på din sida.

Din huvudrubrik (H1) bör ge en tydlig överblick av vad som finns på din landningssida och innehålla ditt primära sökord. Använd sedan underordnade rubriker (H2, H3, osv.) för att strukturera sidan i logiska sektioner – det hjälper användare att enkelt navigera genom innehållet samt enklare för sökmotorer att indexera din sida och förstå dess kontext och relevans för specifika sökord.

Fyll sidan med innehåll

Innehåll av hög kvalitet är A och O för en framgångsrik SEO-strategi. När du skriver text för din landningssida bör du fokusera på att göra innehållet informativt, relevant och engagerande för din målgrupp. Använd dig gärna av long-tail-sökord som är mer specifika och mindre konkurrensutsatta; dessa kan hjälpa dig att locka en mer riktad trafik och reflekterar ofta mer specifika sökintentioner med ökad chans för konvertering.

En bra och naturlig SEO-text integrerar sökorden samtidigt som den ger värde till läsaren.

Inkludera sidan i sitemappen

Att inkludera din landningssida i webbplatsens sitemap är ett viktigt steg för att förbättra dess synlighet för sökmotorer. En sitemap (eller webbplatskarta) är en fil där du kan lista alla sidor på din webbplats för att berätta för Google och andra sökmotorer om sidans struktur och innehåll. Genom att inkludera dina landningssidor i webbplatskarten säkerställer du att sökmotorerna enkelt kan hitta och indexera sidan. Indexering av Google är en förutsättning för att den över huvud taget ska synas i sökresultaten.

Detta är särskilt viktigt för nya sidor eller sidor med djupare länkstrukturer, då det underlättar för sökmotorerna att upptäcka och förstå sidans innehåll och relevans.

Använd paginering

Paginering inom SEO är processen att dela upp digitalt innehåll på flera sidor. Om din landningssida innehåller mycket innehåll, kan paginering vara ett effektivt sätt att förbättra användarupplevelsen och sidans laddningstid. Det gör det lättare för besökare att navigera genom innehållet och hittar den information de söker. För SEO säkerställer det att sökmotorerna indexerar och värderar innehållet på varje sida korrekt.

Uppmana till handling

För att verkligen uppnå önskad konvertering på din landningssida behöver du även använda call to actions (CTA). En CTA är en direkt uppmaning till handling som guidar besökaren till att utföra ett specifikt steg, såsom att göra ett köp, registrera sig för ett nyhetsbrev eller att ladda ner en guide. En stark och välplacerad CTA kan dramatiskt öka konverteringsgraden på din landningssida.

Se till att de är synliga och utmärker sig tydligt gentemot sidans övriga innehåll. Använd uppmanande verb samt tydliga och övertygande texter som uppmuntrar användare att agera. Placera dem på strategiska platser där de är mest effektiva, till exempel efter en övertygande del av texten, vid sidans slut, eller flytande på skärmen när användaren skrollar.

Lyckas med SEO på dina landningssidor

Behöver du hjälp med att skapa konverterande landningssidor som också lirar med SEO? Vi som står bakom innehållet här på SEO.se är Noor Digital. Vi är en digital- och SEO-byrå med specialister inom bland annat just sökoptimering. Vi levererar allt från utförliga sökordsanalyser till skräddarsytt innehåll och teknisk optimering.

Kontakta oss
• • • • • •
Följ oss på våra sociala medier!
Följ oss på våra sociala medier!