Skapa bra SEO med AI-verktyg

6 min läsning

I dag använder många som jobbar med SEO AI-verktyg som en allt mer integrerad och naturlig del i sitt arbete. Har du inte vågat doppa tårna i den artificiella intelligenspoolen än, eller är du nyfiken på hur du kan bli bättre på att skapa bra SEO-content med AI:s hjälp? Det här är artikeln för dig!

Äldre än T-Centralen i Stockholm

2023 inträffade en stor AI-explosion under 2023. Plötsligt pratade alla om det – och det skulle implementeras precis överallt. Faktum är att AI (artificiell intelligens) är ett begrepp som myntades redan år 1956; det är alltså samma år som Volvo Amazon ser dagens ljus för första gången och IKEA lanserar monterbara möbler i platta paket. Året därpå invigs T-Centralen i Stockholm. Mycket har hänt sedan dess – och ändå har vi bara sett början av den artificiella intelligensens intåg.

SEO vs. AI – blivande partners in crime

En del ser SEO och AI som två inkompatibla fiender. Genom att istället se AI som ett verktyg som kan hjälp en med sin sökoptimering finns det potential att förbättra och komplettera traditionella SEO-strategier. Medan SEO fokuserar på att optimera en webbplats innehåll, använder AI-teknik maskininlärning och naturlig språkbehandling för att förstå och förutsäga användarbeteenden samt automatisering av innehållsskapande.

 • Automatisera tidskrävande processer

 • Få hjälp med dataanalys

 • Skapa engagerande och relevant innehåll

 • Bota idétorka och skrivkramp

Google SGE: “Search Generative Experience” I SERP:en

Google SGE är en ny funktion från Google som integrerar generativ AI i sökupplevelsen. Initiativet syftar till att hjälpa användare interagera med sökmotorn genom att erbjuda mer naturliga och sammanhängande svar på frågor. Genom att använda sig av AI/LLM-teknik (Large Language Models), kan Google SGE generera mer detaljerade och informativa svar direkt i SERP:en, vilket gör sökprocessen smidigare och mer intuitiv för användaren.

Funktionen är en del av Googles Search Labs och lanserades initialt som en begränsad testversion. Det erbjuder användarna ett nytt sätt att utforska information på nätet, med möjligheten att få djupare insikter och upptäcka nya perspektiv på ett brett utbud av ämnen. Den AI-drivna sökupplevelsen är designad för att komplettera de traditionella sökresultaten.

Google SGE har ännu inte lanserats i Sverige, men väntas göra det under 2024.

För- och nackdelar

AI:ns intåg har delat upp befolkningen i två läger: de som ser stora möjligheter för hur det kan förbättra och effektivisera ens arbete, och de som med försiktighet känner sig något mer tveksamma till implementeringen av det. Visst finns det både för- och nackdelar , och de bör givetvis vägas mot varandra.

Fördelar

 1. Spara tid och förbättra effektiviteten
  Genom att automatisera rutinmässiga och tidskrävande uppgifter, såsom sökordsanalys och innehållsanalys, frigör AI-verktyg värdefull tid och möjliggör ett större fokus på mer strategiska aspekter av arbetet.

 2. Skapa innehåll av god kvalitet
  AI kan hjälpa till att skapa innehåll som är optimerat för både sökmotorer och användare. Tack vare sin träning på ofantliga stora textmängder skrivna av människor kan AI-verktyg generera innehåll som är naturligt för läsare och samtidigt innehåller relevanta sökord.

 3. Få datadrivna insikter
  AI-verktyg kan analysera stora mängder data för att ge insikter om användarbeteenden, söktrender och konkurrenter.

Nackdelar

 1. Kostnad
  Implementeringen av avancerade AI-verktyg kan vara kostsam, särskilt för mindre företag eller enskilda konsulter med begränsade resurser. För en del ses kostnaden istället som en investering som ger avkastning i det långa loppet.

 2. Komplexitet och inlärningskurva
  Att förstå och effektivt använda AI inom SEO kan kräva en betydande inlärningsinsats, särskilt för de som inte är tekniskt lagda. Finns det risker för AI kommer att ersätta dem som inte lär sig behärska det?

 3. Överdrivet beroende
  En av de största begränsningarna är AI:s oförmåga att helt och hållet förstå mänskliga känslor och subtila nyanser i språk, vilket kan leda till innehåll som saknar den djupare emotionella kopplingen som krävs för att verkligen engagera användare. Dessutom kan överanvändning av AI i innehållsskapande resultera i generiska texter som misslyckas med att sticka ut i en övermättad digital miljö.

6 generativa AI-verktyg för SEO

Den snabba utvecklingen har resulterat i en explosion av generativa AI-verktyg som SEO-specialister och digitala marknadsförare kan dra stor nytta av. Här är några populära verktyg som endast representerar toppen av isberget.

ChatGPT (OpenAI)

ChatGPT är nog den AI-modell som har fått störst allmän kännedom. ChatGPT kan förstå och generera mänskligt språk, och fungerar som en chattbot som kan föra samtal, svara på frågor och skapa textbaserat innehåll som liknar det en människa skulle kunna producera. Modellen är tränad på en stor mängd textdata, vilket gör det möjligt att diskutera ett brett spektrum av ämnen och utföra olika uppgifter såsom att skriva artiklar, blogginlägg och till och med kod.

Det finns i dagsläget två versioner: gratisversionen 3.5, samt 4.0 som går att få tillgång till genom ett Plus- eller Team-medlemskap.

Till ChatGPT

Gemini (Google)

Gemini är Googles AI-drivna verktyg som lanserades under 2022 (då under namnet Bard), och är en kraftfull AI-modell som kan generera text, översätta språk, skriva olika typer av kreativt innehåll och svara på frågor på ett informativt sätt. Den fungerar som en chattbot och är tränad på en stor mängd av text och kod. Även om den fortfarande är under utveckling, är den ett bra komplement till ChatGPT för den som vill få variation i formuleringar och innehåll. Enligt Gemini själv är det möjligt att bland annat identifiera vilka sidor på en domän som saknar interna länkar.

Gemini är helt gratis att använda och är tillgängligt för alla som har ett Google-konto.

Till Gemini

Jasper

Jasper är specialiserat på innehållsskapande. Som användare kan du få hjälp med allt från att generera blogginlägg och skriva inlägg för sociala medier till att skriva kategoritexter och skapa innehåll till betalda Google-annonser. Jasper var först på marknaden med ett AI-verktyg som kunde generera denna typ av innehåll på svenska.

Det är gratis att testa Jasper, men efter provperioden kostar det pengar.

Till Jasper

SEO.ai

SEO.ai är ett innovativt verktyg som kan analysera din webbplats innehåll, struktur och backlinkprofil. Den kan ge dig information om sökvolym, konkurrens och relevans för olika sökord. Plattformen erbjuder en rad funktioner som kan automatisera och effektivisera din SEO-strategi. Du kan få insikter om sökordsoptimering, innehållsrelevans och teknisk SEO samt skapa innehåll optimerat för just SEO.

Det är gratis att testa verktyget, men därefter kostar det pengar.

Till SEO.ai

Copy.ai

Copy.ai kan användas för att generera textinnehåll för en rad olika ändamål såsom marknadsföring, annonsering, blogginlägg, e-postkampanjer och sociala medieinlägg. Med förmågan att producera högkvalitativt, kreativt och engagerande innehåll på bara några minuter går det att diversifiera sitt innehåll snabbt och effektivt.

Verktyget är gratis att testa, men därefter börjar det kosta pengar.

Till Copy.ai

KoalaWriter

KoalaWriter fungerar på ett liknande sätt som både SEO.ai och Copy.ai. Du väljer själv vilket typ av innehåll du vill skapa och vilka ord du vill använda dig av. Det går att inkludera referenser i den genererade texten och få den att skriva för olika ändamål. Den som vill kan även välja att få en rubrikstruktur eller en hel text genererad. Rubrikstrukturen kan du enkelt modifiera och sedan låta KoalaWriter fylla på med text.

Det är gratis att testa verktyget, därefter kostar det pengar.

Button Text

3 tips för bättre SEO-content med AI

Du har säkert redan testat ChatGPT eller andra verktyg med syftet att skapa SEO-content med hjälp av AI. Kanske känner du att du har hittat ett bra arbetssätt, men den som börjar använda det mycket kommer snabbt att upptäcka att det inte riktigt lever upp till samma kvalitet som du själv hade kunnat leverera. Vi delar med oss av några tips som du kan ha med dig när du utforskar möjligheterna.

Putta in relevant information

Undvik generiska texter och lyft fram din expertis genom att mata in data och information som är relevant för innehållet du vill skapa. Då kan du få ut innehåll som är både unikt och som uppfyller kriterierna i Google E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness). Du kan tillhandahålla branschspecifika data, forskningsresultat, fallstudier och annan relevant information som kan berika ditt innehåll och göra det mer värdefullt för dina läsare.

Bli en mästare på prompt engineering

Prompt engineering är konsten att noggrant utforma frågor eller kommandon till AI-verktyg för att generera önskat innehåll. Effektiv prompt engineering är A och O när det kommer till att skapa högkvalitativt, SEO-anpassat innehåll med hjälp av AI. Genom att lära dig att formulera detaljerade och specifika prompts kan du styra AI:n att producera innehåll som är mer relevant, intressant och engagerande för din målgrupp.

Här är några tips som du kan använda dig av:

 1. Var specifik: Ange exakt vad du vill att AI ska generera.

 2. Dela upp komplexa uppgifter: Bryt ner stora uppgifter i mindre, hanterbara delar.

 3. Använd exempel: Ge exempel för att klargöra önskat format eller innehåll.

 4. Anpassa tonalitet och stil: Specificera önskad tonalitet och skrivstil för innehållet.mp

 5. Finjustera: Anpassa och förbättra prompten baserat på AI:s svar.

 6. Skapa en tydlig kontext: Inkludera relevant bakgrundsinformation för tydligare svar.

Att bemästra denna teknik kräver övning, men det är en värdefull färdighet som kan förbättra kvaliteten på det genererade innehållet avsevärt. Ju bättre du blir på detta, desto större nytta kommer du kunna dra av användningen av AI-verktyg. Och som vi redan har konstaterat – utvecklingen är fortsatt i ett tidigt skede, så om du inte har börjat öva än är det hög tid nu.

3. Addera en mänsklig touch

För att verkligen engagera och behålla din publik är det viktigt att ditt innehåll känns genuint och autentiskt. Detta kan du åstadkomma genom att finjustera språket så att det känns mer personligt och tillgängligt. Gör en manuell handpåläggning i efterhand och se till att implementera element som vardagligt språk, frågor som uppmuntrar till interaktion samt visa empati och förståelse för dina läsares utmaningar och behov.

Beroende på vad det är för text du skriver, kan du inkludera humor, berättelser och metaforer som också kan hjälpa till att göra innehållet mer levande och minnesvärt. Även om texten i grund och botten har tagits fram med hjälp av AI vill du ge den samma varma och inbjudande ton som om du själv hade skrivit den från grunden.

Framtidsspaning

När vi blickar framåt är potentialen för AI inom SEO enorm. Vi kan förvänta oss att se ännu mer avancerade AI-verktyg som inte bara förbättrar effektiviteten i innehållsskapande och SEO-strategier, utan också erbjuder nya sätt att förstå och engagera med vår publik. Framtidens AI kommer sannolikt att kunna generera ännu mer anpassat och relevant innehåll baserat på djupgående analys av användardata, vilket möjliggör individanpassade användarupplevelser på en helt ny nivå.

Dessutom kan vi förvänta oss utveckling inom områden som automatisk optimering av webbplatsens användarupplevelse och förbättrade metoder för att mäta och analysera användarbeteende. Medan vi navigerar i detta nya landskap behöver vi fortsätta styra SEO-arbetet med en mänsklig järnhand samtidigt som vi fortsätter våga testa gaspedalen när det gäller att utforska och anamma ny teknik.

• • • • • •
Följ oss på våra sociala medier!
Följ oss på våra sociala medier!