Vad betyder URL? Så skapar du en bra URL-struktur för SEO

3 min läsning

Hur du sätter upp din URL-struktur kan ha en viktig betydelse för din SEO. URL-strukturen visar nämligen vad en sida handlar om, vilket hjälper sökmotorerna att tolka innehållet. Om URL:en och innehållet inte matchar kan det bli otydligt. Att skapa en bra URL-struktur för SEO handlar om att tydligt vägleda sökmotorerna för att få bättre ranking i sökmotorerna. En bra URL kan dessutom fungera som sin egen ankartext. Låt oss ta en närmare titt på hur det funkar.

Vad är URL?

URL är en förkortning av Uniform Resource Locator och är en unik adress som går till en specifik plats på internet. Allt på internet har en URL: hemsidor, bilder, videor och uppladdade dokument. Inom SEO gör man skillnad på absolut URL och relativ URL, där den senare spelar en särskilt stor roll.

Absolut URL

Absolut URL syftar på hela webbadressen. Denna innehåller både domännamnet och det som kommer därefter (den relativa URL:en).

Exempel: https://seo.se/url-struktur/

Relativ URL (URL slug)

Relativ URL bortser från domännamnet och tittar enbart på det som kommer därefter, det vill säga själva sökvägen till den aktuella sidan. Detta brukar också kallas för URL slug, eller enbart slug. Det är den här delen av URL:en som skapar struktur. Om du ska internlänka mellan olika sidor som ligger på samma domän är det möjligt att länka till en relativ URL. För externa länkar behöver du ange den absoluta URL:en.

Exempel 1: /url-struktur/
Exempel 2: /artiklar/seo/url-struktur/

Vid skapandet av URL:er är det just den relativa URL:en som är viktig, framför allt den allra sista sluggen. Strukturen fungerar som vägskyltar som visar vägen till slutdestinationen, den sista delen av URL:en. För att ge resultat på Google är det viktigt att denna speglar själva innehållet på sidan.

Vad betyder URL-struktur för SEO?

Vi kan se att en genomtänkt URL-struktur för SEO framför allt har tre stora fördelar.

 1. Bättre användarvänlighet
 2. Bättre ranking i sökmotorer
 3. Bättre ankartexter

Att ha en genomtänkt URL-struktur för SEO innebär att du redan från start skapar goda förutsättningar för att tydligt visa vad din sida handlar om. Lär dig mer om vad SEO betyder och om hur du kan få andra delar på sidan att samspela med dina URL:er.

Bättre användarvänlighet

En bra URL visar tydligt för både användaren och sökmotorerna vad en sida handlar om. Om du inte aktivt väljer vad din URL ska vara brukar den autogenereras utifrån din H1-rubrik. Den kan då bli väldigt lång, och om du skulle ändra din H1-rubrik i framtiden matchar de inte längre. Detta är något som vi ser väldigt ofta.

Tänk dig att du skapar upp en artikel som handlar om rotavdraget. Du sätter URL:en till /allt-du-behover-veta-om-rotavdraget-2021/. Även om du uppdaterar artikeln löpande har den redan daterats i URL:en. Välj hellre en rubrik som funkar mer övergripande för innehållet på sidan. I det här fallet är det bättre att välja /rotavdrag/.

Kom ihåg! Var noga med att stava rätt från början. När du väl har skapat upp sidan vill du i regel inte byta URL, då detta leder till att Googlebot tappar bort din sida och du förlorar din ranking.

Bättre ranking i sökmotorer

Det vi vet är att sökmotorerna tittar på URL:en för att avgöra sidans relevans för ett sökord. När du skapar upp nya URL:er vill du därför inkludera ditt sökord i den sista sluggen för att förbättra sidans synlighet i sökresultaten. Tänk på att alla dina landningssidor bör ha ett tydligt syfte. Det finns ingen poäng med att skapa upp URL:er som innehåller sökordet då detta i sig inte har en avgörande påverkan för hemsidans ranking. Däremot blir det tydligare och lättare för sökmotorerna att förstå om URL:en matchar med innehållet på sidan. Vid valet av sökord vill du se till att både använda det i din URL, men också i ditt SEO content, det vill säga i sidans innehåll.

Bättre ankartexter

Genom att ha en väl genomtänkt URL-struktur kan du få URL:er som fungerar som sin egen ankartext när de används som länkar i exempelvis sociala medier, bloggar, forum eller andra platser på internet. En otydlig URL som inte berättar något om innehållet på sidan misslyckas ofta med att locka in besökare

Hur ser en bra URL-struktur ut?

En bra URL-struktur ska framför allt vara tydlig, enkel, logisk och relevant. Ha följande i åtanke när du skapar dina URL:er.

 • Undvik å, ä, ö och andra specialtecken såsom ”&”, ”?” och ”=”
 • Använd bindestreck (-) istället för understreck (_) mellan ord
 • Håll den kort och tydlig
 • Välj den aktivt

Exempel på bra URL:er

 • din-webblats.se/sokord/
 • din-webbplats.se/kategori/sokord/
 • din-webbplats.se/huvudkategori/underkategori/produkt/

Exempel på dåliga URL:er

 • din-webbplats.se/?ID=123/
 • din-webbplats.se/tr4579028fgROKV_fg/?2341vptl/
 • din-webbplats.se/s%C3%B6kord/
 • din-webbplats.se/Lång_och_väldigt_specifik_rubrik_som_autogenereras_från_H1/

Keep it simple!

Att sätta upp en bra URL-struktur är egentligen inte särskilt svårt. Det du vill göra är att tänka ett steg extra redan innan du bestämmer dig. Tänk brett, långsiktigt, sökordsoptimerat och koka ner det så mycket som krävs så kommer du att landa i något bra. Google säger själva i sina riktlinjer för URL-struktur att den bör hållas så enkel som möjligt, och vi kan inte annat än gå i god för att det är en strategi som fungerar. Keep it simple!

• • • • • •
Följ oss på våra sociala medier!
Följ oss på våra sociala medier!