Vad är en sökordsanalys?

4 min läsning

En sökordsanalys är processen där du undersöker vilka sökord och fraser som används för att hitta information på nätet – specifikt via sökmotorer som till exempel Google. En sökordsanalys syftar till att skapa sig en uppfattning och förståelse om vilka sökord som är mest relevanta för innehållet på just din hemsida, samt om hur dessa sökord relaterar till de produkter, tjänster eller information som du erbjuder. Om du har varit i kontakt med SEO vet du säkert att det är A och O att göra en sökordsanalys för att över huvud taget kunna utföra ett bra arbete. Låt oss guida dig genom processen.

Varför är det viktigt att göra en sökordsanalys?

Att göra en sökordsanalys är en central och avgörande del i SEO och arbetet med att öka din hemsidas organiska synlighet i sökmotorerna. Genom att identifiera de sökord som dina potentiella besökare använder för att hitta den information, produkter eller tjänster som du erbjuder, kan du optimera din hemsida för att matcha dessa sökningar. Med bra och rätt optimering kan du förbättra din ranking och öka antalet besökare – och dessutom uppfylla deras sökintention. För att kunna åstadkomma detta är det alltså viktigt att göra en sökordanalys.

Hur gör man en sökordsanalys?

Att göra en sökordsanalys handlar i grund och botten om att identifiera och analysera sökord för att bestämma hur de ska användas på bästa sätt.

1. Identifiera sökord

Det finns flera metoder för att hitta och identifiera relevanta sökord. Här bryter vi ner det i tre steg som handlar om att veta var du ska börja, att titta på vad dina konkurrenter rankar på samt att veta vilka verktyg för sökordsanalys som du ska använda.

Brainstorming av “seed”-sökord

Processen för att göra en sökordsanalys börjar med brainstorming av så kallade “seed keywords”, det vill säga de sökord som lägger grunden för din analys. Dessa sökord beskrivs bäst som de grundläggande kärntermer eller fraser som bäst beskriver din verksamhet, dina produkter eller dina tjänster. Det kan vara enskilda ord eller korta fraser. Dessa sökord utgör grunden för din sökordslista och kan sedan utvecklas till mer komplexa och specifika söktermer.

Se vilka sökord dina konkurrenter rankar för

En viktig strategi för att identifiera potentiella sökord är att se vilka sökord som dina konkurrenter rankar för. Detta kan ge värdefulla insikter om vilka sökord som fungerar bra för din bransch, och vilka tomrum som du kanske kan fylla – ett så kallat ”content gap”. För att identifiera content gap i din sökordsanalys finns verktyg som Ahrefs eller SEMRush tillgängliga.

Gör sökordsanalys med rätt verktyg

Att göra din sökordsanalys med verktyg särskilt anpassade för ändamålet kan både spara dig tid och ge dig djupa insikter. Google Keyword Planner, Ubersuggest, och KeywordTool.io är några av de många verktyg som finns tillgängliga när du ska göra din sökordsanalys. Dessa verktyg kan ge dig information om bland annat sökvolym, trenddata och konkurrensnivå för varje sökord, vilket hjälper dig att göra en mer välavvägd bedömning av vilka sökord du ska fokusera på.

2. Analysera sökord

När du har identifierat en lista med potentiella ord och sökfraser, behöver du analysera dessa sökord baserat på följande kriterier:

Sökintentionen

I din sökordsanalys är det viktigt att ta hänsyn till användarens syfte med sökningen, det som brukar kallas för sökintention. Den hjälper dig att förstå vilken typ av innehåll som är relevant för olika typer av sökningar. Ibland är det produkter och ibland är det en rent informativ artikel. Att ta reda på de behov och förväntningar som användaren har bakom en sökning tidigt i din sökordsanalys hjälper dig att skapa relevant innehåll som både leder till högre positioner i sökresultaten, men även till en högre konverteringsgrad och en bättre upplevelse för användaren.

Sökvolym

Sökvolymen anger antalet gånger som ett specifikt sökord söks under en given tidsperiod – oftast tittar man på antalet sökningar per månad. Genom att förstå vilka sökord som har hög sökvolym kan du rikta ditt innehåll mot populära ämnen och sökfraser som är relevanta för din verksamhet. Observera att det är många som vill synas på de ord och fraser med hög sökvolym, vilket innebär en hög konkurrens om den organiska synligheten. Det kan därför vara svårare att ranka högt för dessa sökord. Många gånger kan det också vara så att besökare som är mer relevanta eller som är längre fram i en köp- eller beslutsprocess använder sig av ord med mindre sökvolym.

Konkurrens (Keyword difficulty)

Konkurrensen om ett sökord, ofta kallat “keyword difficulty”, är ett mått på hur svårt det kan vara att ranka högt för ett specifikt sökord. Keyword difficulty tar hänsyn till antalet andra webbplatser som också försöker ranka för detta sökord. Medan det kan vara frestande att fokusera på sökord med hög sökvolym, kan det vara smart att även rikta in sig på mindre konkurrensutsatta sökord där du har större chans att sticka ut.

3. Användning av sökord

När du har valt ut vilka sökord som du vill optimera mot är nästa steg att börja använda dem på din webbplats. Beroende på vilken typ av sökord det är finns det olika optimal användning av dem.

Primära och sekundära sökord

Ditt primära sökord är det huvudsakliga sökordet som du vill att ditt innehåll ska ranka för. Sekundära sökord är relaterade till ditt primära sökord och kan användas för att ge ditt innehåll mer djup och relevans. Genom att inkludera både primära och sekundära sökord i ditt innehåll kan du förbättra din organiska synlighet och öka chanserna att ditt innehåll når rätt publik.

Exempel på primärt sökord:

  • Löparskor

Exempel på sekundära sökord:

  • Snygga löparskor

  • Löparskor dam

  • Skor löpning

Long-tail-sökord

Long-tail-sökord (också kallat long-tail keywords) är längre, mer specifika sökfraser som ofta har lägre sökvolym men också mindre konkurrens. Konverteringsgraden är ofta hög eftersom de tenderar att attrahera mer relevanta och beslutsamma besökare.

Exempel på long-tail-sökord:

  • Röda löparskor för herr

  • Billiga skor för löpning

Ta hjälp av någon som kan

Sökordsanalys är en viktig del av SEO, och det kan vara svårt att göra rätt på egen hand om du inte har någon tidigare erfarenhet. För att säkerställa en bra SEO-strategi kan det vara en bra idé att vända sig till en SEO-byrå för experthjälp. Bakom den här sajten står Noor Digital – vi kan hjälpa dig att identifiera relevanta sökord för din målgrupp, analysera sökvolymen och konkurrensen för olika sökord och ta fram en sökordsstrategi som passar din verksamhet.

Få hjälp med SEO i Göteborg eller på andra orter i landet. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, men våra kunder finns över hela landet och norra Europa.

• • • • • •
Följ oss på våra sociala medier!
Följ oss på våra sociala medier!