Så funkar Googles indexering

4 min läsning

En sökning på Google innebär inte en sökning på internet – du söker i Googles index. För att en hemsida ska dyka upp här behöver den först indexeras. Men vad är indexering och hur går det till? Här får du chansen att lära dig mer om Googles indexering.

Vad är indexering?

Med Indexering menas den process där sökmotorer som Google upptäcker, analyserar och lagrar webbsidor för att göra dem sökbara för sina användare. Vid indexering av en hemsida, lagras den i Googles databas (Googles index); när du googlar är det alltså inte på hela internet du söker, utan i Googles index – det vill säga den del av internet som Google har kunnat hitta och analysera.

Att en sida har blivit indexerad är dock ingen garanti för att den visas i SERP:en – en e-handel som säljer löparskor kommer inte att visas vid en sökning på symptom vid influensa. Google tittar alltså på innehållet och kategoriserar varje sida för relevanta sökord i sitt index. Om sidan är indexerad, men inte visas för några sökord alls, behöver den bättre och mer relevant innehåll som möter användarens sökintention för att Google ska visa den.

Informationen som samlas in används för att skapa en så kallad “indexpost” för varje sida. Denna post inkluderar vanligtvis sidans titel, en beskrivning, viktiga nyckelord, och länkar som finns på sidan.

4 snabba om Google-indexering

Googles indexering av webbsidor är en dynamisk process som involverar flera steg – från upptäckt och crawlning till indexering och rankning. Google utvecklar ständigt sina metoder för att presentera relevant och användbar information för sina användare; att ha en välutvecklad process för indexering är A och O. Här är fyra olika delar av indexering.

1. Crawlning

Crawlning är processen där Googlebot (Googles webbcrawler), automatiskt ”spindlar” webben genom att besöka nya och uppdaterade sidor över hela internet. Crawlern använder algoritmer för att bestämma vilka sidor som ska besökas, hur ofta och hur många sidor som ska hämtas från varje webbplats. Under crawlningsprocessen samlar den in information om sidorna, inklusive textinnehåll, bilder, videor och länkar på sidan. Denna information används sedan för att avgöra om sidan ska indexeras eller inte.

2. Indexering

Efter indexering görs en bedömning för att bestämma om sidan ska inkluderas i Googles index. Under denna process identifieras viktiga nyckelord, ämnen och andra relevanta data som hjälper till att kategorisera sidan korrekt. Endast de sidor som anses vara av värde och relevanta blir inkluderade i Googles index.

3. Ranking

I samband med att Google bestämmer relevansen och kvaliteten på en indexerad sida i förhållande till specifika sökfrågor, får sidan sin ranking. Googles algoritm ändras kontinuerligt, men inkluderar faktorer såsom innehållets relevans, användarupplevelsen, sidans hastighet, samt antal och kvalitet på inkommande länkar. Rankingen, i sin tur, bestämmer sidans position i sökresultaten.

4. Googles index

Googles index är en enorm databas som innehåller allt det innehåll som har indexerats av Google. Det är från detta index som sökresultaten genereras när du utför en sökning. Indexet uppdateras kontinuerligt för att inkludera nya sidor, uppdatera befintliga sidor och ta bort sidor som inte längre är relevanta eller tillgängliga. Googles index är ryggraden i deras sökmotor och är själva förutsättningen för snabba och relevanta sökresultat för användare över hela världen.

Ta reda på om din hemsida har indexerats

För att ta reda på om din hemsida har blivit indexerad av Google, finns det några enkla metoder du kan använda.

Gör en “site:”-sökning i Google

Det absolut enklaste sättet att kontrollera om en specifik sida, eller hela din webbplats, har indexerats av Google är att göra en “site:”-sökning. Detta gör du genom att skriva “site:dindomän.se” i sökfältet. Om sidor från din webbplats visas i sökresultaten, innebär det att de finns i Googles index. Om inga resultat visas, har sidorna antingen inte indexerats eller blivit avindexerade och borttagna från Google på grund av olika anledningar.

Google Search Console

Google Search Console är ett verktyg från Google som ger webbplatsägare möjlighet att övervaka och underhålla sin webbplats närvaro i Googles sökresultat. Du kan använda Search Console för att se vilka sidor som har indexerats och få insikter om eventuella indexerings- och crawlningsfel. Om du äger eller sköter en webbplats är det rekommenderat att registrera webbplatsen i Search Console, om du inte redan har gjort det.

Kontrollera för robots.txt-filer och noindex-taggar

Se till att din webbplats inte blockerar Google från att indexera sidorna. Detta kan inträffa om du har en “robots.txt“-fil som förbjuder Googlebot att crawla vissa delar av din webbplats, eller om du använder dig av “noindex”-taggar i webbplatsens HTML-kod.

SEO enligt best practice

Se till att använda dig av SEO enligt best practice för att förbättra chanserna till indexering av Google. Detta inkluderar att ha unikt och värdefullt innehåll, en mobilvänlig design, snabba laddningstider samt tydlig och relevant användning av metatitel och metabeskrivning.

Läs våra tips för dig som vill komma igång med SEO.

När hemsidan inte indexeras

Har du märkt att din hemsida inte indexeras? Kanske har du skapat upp en ny undersida som inte dyker upp i sökresultaten, inte ens när du gör en ”site:”-sökning. Det kan finnas flera anledningar till att sajten inte indexeras, och det finns flera åtgärder att vidta för att hjälpa Google med indexering av sidan.

Skapa relevant innehåll

Att ha relevant innehåll på sajten är en avgörande faktor för indexering. Google prioriterar sidor med unikt, högkvalitativt och relevant innehåll. Om ditt innehåll är tunt, duplicerat från andra källor, eller inte ger ett värde för användarna, kan det innebära att sidan inte indexeras – Google hittar sidan, men väljer att inte inkludera den i sitt index. Bra SEO-text behöver vara relevant – se till att ditt innehåll är välskrivet, informativt och värdeskapande.

Åtgärda tekniska fel

Vanliga problem inkluderar felaktigt konfigurerad robots.txt-fil som blockerar Googlebot, serverfel, trasiga länkar, och långa laddningstider. Du kan använda verktyg som Google Search Console för att identifiera och åtgärda dessa problem.

Begär indexering av Google

Om du har åtgärdat problem på din webbplats, kan du be Google att crawla och indexera sidan igen. Du begär indexering av Google genom Google Search Console där du kan skicka in enskilda URL:er för indexering. Google garanterar indexering, men det ökar chansen för snabbare granskning.

Skapa signaler till sidan

Skapa externa signaler till din webbplats för att uppmuntra indexering. Genom att skapa en bra länkstrategi för off page SEO kan du skapa signaler som ökar din hemsidas trovärdighet och synlighet, vilket kan uppmuntra Google att indexera den.

Är hemsidan helt ny?

Om din webbplats är ny, är det viktigt att komma ihåg att det kan ta tid innan Google indexerar den. Nya webbplatser har inte etablerat en trovärdighet och kan kräva extra tid och ansträngning för att visas i sökresultaten. Under denna tid kan du fortsätta att skapa kvalitetsinnehåll, jobba med medveten SEO och bygga upp din närvaro online. För att en sida ska kunna indexeras effektivt, är det viktigt att den är välstrukturerad, har relevant och unikt innehåll, samt är länkad från andra sidor på webben.

• • • • • •
Följ oss på våra sociala medier!
Följ oss på våra sociala medier!