Metatitel och metabeskrivning – det första intrycket

6 min läsning

En sidas metatitel och metabeskrivning är två viktiga element inom arbetet med SEO. Det är (oftast) dessa två beståndsdelar som syns på Googles sökresultat – det finns flera andra vanliga SERP features, men dessa är de absolut vanligaste, och därför inget som man bör slarva bort. I listan över de organiska länkarna syns metatiteln som den blå länken – denna ger användaren en första inblick i sidans övergripande innehåll.

Sidans metabeskrivning är den text som visas nedanför titeln. En bra metabeskrivning ger en sammanfattande beskrivning av vilket innehåll som finns på sidan. Dessa två element finns i HTML-koden och fungerar som ett fönster in på sidan – du låter besökaren få en skymt av resten av innehållet och visar vad du har att erbjuda. Här vill du göra ett gott första intryck.

Vi gör ett djupdyk i metataggarnas betydelse och funktion samt delar med oss av handfasta tips för hur du kan använda din sidtitel och metabeskrivning för att både locka in besökarna på din sida – och behålla dem.

Metatitel

Sidans titel, också kallad ”metatitel” eller ”title link”, är alltså den blå klickbara länk som visas i sökresultatet. Sidtiteln kan liknas vid titeln på en bok då den spelar en avgörande roll för att fånga besökarens uppmärksamhet och få hen att klicka på länken – på bara en sekund. Därför måste titeln vara relevant, tydlig och intressant.

Kampen om en topplacering på Google och andra sökmotorer är hård. Konkurrensen finns inte enbart mellan andra aktörer som vill maximera mängden organisk trafik – ofta är det betalda sökannonser (Google Ads) som hamnar överst i sökresultaten. Därför behöver en metatitel vara effektiv och helst uppfylla användarens sökintention redan innan besökaren har kommit in på din sida.

Detta åstadkommer du genom att inkludera relevanta sökord eller sökfraser i titeln som utlovar att din sida har just det innehåll som användaren letar efter – helst så tidigt som möjligt för att öka relevansen och därmed synligheten. För att skapa trovärdighet kan du också inkludera ert varumärkesnamn som en tydlig avsändare.

5 tips för att skriva en bra metatitel

Att skriva en bra metatitel kan vara klurigt, men med dessa tips har du en god grund för att skriva slagkraftiga sidtitlar – en av de största rankingfaktorerna inom sökordsoptimering.

1. Använd sökordet

Dina potentiella besökare och kunder har använt ett sökord för att hitta det de söker. Du vill så klart skylta med att du erbjuder just precis det genom att inkludera det i din metatitel. Det ger en tydlig indikation både för användaren och för sökmotorerna om att innehållet på din sida har en relevans för användaren och att du kan uppfylla sökintentionen. Om din titel saknar sökordet är det stor risk att sidan hamnar långt ner i sökresultatet då det helt enkelt inte anses vara tillräckligt relevant.

2. Fånga uppmärksamheten

Uppmärksamhetsekonomi är ett begrepp som har myntats sedan vi har fått allt bättre tillgång till snabb information. Detta har gjort vår uppmärksamhet till en eftertraktad råvara där alla gör sitt yttersta för att fånga den. Här behöver du fortsätta tänka i det relevanta spåret. Fundera på vad mer än bara sökordet som kan locka besökare till din sida och skapa ett gott första intryck.

Du vill inte bara visa att din sida kan uppfylla användarens behov, utan du vill också visa att du kan erbjuda något utöver det. Fånga användarens uppmärksamhet genom att inkludera fraser som ger en känsla av mervärde. Här är några exempel på fraser som kan fånga uppmärksamheten.

  • Fri frakt
  • Alltid låga priser
  • Boka online
  • Stort utbud
  • Gratis offert
  • Ingen bindningstid

3. Unika titlar för varje sida

Varje sida bör ha en unik metatitel. Det hjälper sökmotorerna att förstå att du har ett unikt och relevant innehåll på din sida. Om du har två sidor med samma titel är det svårt för sökmotorerna att avgöra vilken av dem som har högst relevans. Resultatet blir att de båda betraktas som irrelevanta då skillnaden mellan dem helt enkelt inte är tillräckligt tydlig. För att enkelt hitta duplicerade titlar kan Screaming Frog och andra liknande program ge dig en tydlig överblick över vilka sidtitlar du behöver se över.

4. Skylta med ditt varumärke

Om din sida ska synas i sökresultaten bland andra direkta konkurrenter vill du inte vara anonym och försvinna i mängden. Se till att skylta med ditt företagsnamn – det är ett bra sätt att bygga och stärka ditt varumärke. Dessutom skapar det förtroende. Genom att ha en tydlig avsändare visar du vem det är som står bakom innehållet på sidan.

5. Less is more

En metatitel bör vara kort och koncis. Den optimala längden på en sidtitel är cirka 50-60 tecken, men bör maximalt vara 65 tecken eller 600 pixlar. Risken är att hela titeln inte syns i resultatet. Ha också i åtanke att teckenbegränsningen för mobila enheter är något snävare. Om du maximerar titelns längd på 65 tecken finns det en risk att hela titeln inte syns för mobilanvändare. Tänk på att den endast bör innehålla sådant som fyller ett tydligt syfte och som tillför något.

Metabeskrivning

Sidans metabeskrivning är den del av sökresultatet som syns direkt under sidtiteln och är en viktig del av din on site SEO även om den inte har en direkt påverkan på din ranking. Inom SEO används ibland även det engelska begreppet för metabeskrivning, ”meta description”.

Om sidans metatitel liknas vid titeln på en bok, så kan metabeskrivningen liknas vid baksidan på samma bok. Den ska säga något om innehållet på sidan och skapa en vilja att vilja öppna sidan – eller klicka på sökresultatet.

Beskrivningen bör vara tydligt formulerad, väcka intresse, sälja in innehållet och gärna använda en relevant call-to-action. Användningen av sökord i din metabeskrivning hjälper besökaren att förstå innehållets relevans för deras sökning. Tänk på att innehållet på själva sidan också behöver leva upp till vad som utlovas i metabeskrivningen. Risken är att besökaren blir besviken och istället går vidare till ett annat resultat – en tydlig signal till Google om att innehållet inte håller måttet eller uppfyller sökintentionen.

5 tips för att skriva en bra metabeskrivning

Vill du bli bättre på att skriva bra metabeskrivningar? Här ger vi dig fem tips som du kan ha med dig när du ska skriva metabeskrivningar till din hemsida.

1. Skippa inte metabeskrivningen

Om du inte fyller i en metabeskrivning så väljer sökmotorerna ut en själv, och du förlorar kontrollen över vilken text som används för att locka in dina besökare till sidan. Oftast blir det den första delen av innehållet på sidan, eller den del av innehållet som sökmotorerna anser vara mest relevant, vanligtvis ur ett stycke där sökordet förekommer. Risken är att beskrivningen får ett innehåll som tas helt ur sitt sammanhang och inte ger en bra representation av hela innehållet – användaren väljer då ett annat resultat istället, vilket missgynnar sidans ranking. Även om själva metabeskrivningen i sig inte är den största rankingfaktorn, spelar den ändå en viktig roll – se därför till att ha en unik metabeskrivning för varje undersida på din hemsida.

2. Väg dina ord

Till skillnad från sidtiteln, som du bestämmer helt och hållet själv, finns det tillfällen då sökmotorerna bortser från den metabeskrivning som du själv har angivit och istället väljer att visa ett utdrag från innehållet på sidan.

Tänk på att du har ett begränsat antal tecken till godo. Dessa vill du förvalta på bästa möjliga sätt, och därför vill du väga dina ord väl. Du vill vara tydlig, intresseväckande och ge en inblick i innehållet på sidan, samtidigt som du avslöjar precis rätt information för att användaren ska ta steget och klicka sig in på just din sida. Om du använder dig av relevanta sökord har du större chans att få in besökaren. Använd dig gärna av USP:ar för att ge användaren en snabb överblick över vad just du har att erbjuda. Tänk på att du vill att beskrivningen ska kännas så naturlig som möjligt, både gällande användning av sökord och framhävande av USP:ar.

En optimal metabeskrivning är cirka 150 tecken lång, men bör inte överskrida 158 tecken (eller 920 pixlar). Precis som med sidtiteln finns det en risk att för långa beskrivningar kortas av i sökresultatet. Ha i åtanke att maxlängden för en metabeskrivning på mobila enheter är begränsad till cirka 110 tecken (eller 680 pixlar).

3. Sätt ribban

Det är möjligt att utlova guld och gröna skogar i metabeskrivningen, men om innehållet på sidan inte kan leva upp till förväntningarna kommer det istället få motsatt effekt. Det är möjligt att göra allt rätt enligt metabeskrivningarnas best practice. Du kan ha fått in ditt sökord, använt call-to-actions och lyft fram väl valda USP:ar; men om dessa har byggt upp ett luftslott kommer luften snabbt att pysa ur.

Det är därför viktigt att din metabeskrivning samspelar med sidans innehåll – skapa ett SEO content som håller måttet. Du vill att den ska sätta ribban och att innehållet sedan tillfredsställer besökaren tillräckligt för att känna sig nöjd med resultatet.

Berätta vad sidan handlar om och låt besökaren få veta vad hen kommer att få ta del av. Se sedan till att leva upp till att hålla dig ovanför ribban – då är chansen större att du behåller besökaren på din sida.

4. Få användaren att agera

Ibland kan användaren behöva en liten knuff i rätt riktning för att ta steget. Många gånger kan det handla om hur du formulerar dig. En uppmaning till att agera med en så kallad CTA (call-to-action) kan vara det lilla som avgör om användaren väljer att besöka din sida eller en konkurrent. Här är några exempel på några olika call-to-actions som du kan använda dig av.

  • Läs mer om…
  • Beställ här!
  • Se våra…
  • Få offert på 3 sekunder!


5. Använd kreativiteten

För att lyfta fram allt det du vill och samtidigt hålla dig inom teckenbegränsningen kan du ibland behöva använda din kreativitet. Användningen av symboler såsom pilar (→) eller bockar (✓) kan ha både en intresseväckande funktion och hjälpa dig att få in det viktigaste på ett litet utrymme.

Tänk dock på att inte överanvända dessa – fel typ av användning kan ge ett spammigt uttryck. Välj därför hellre diskreta symboler än sådana som sticker en i ögonen (✅🆓).

Vikten av det första intrycket

Det första intrycket är viktigt, inte minst i ett sökresultat där användaren fattar sina beslut snabbare än du hinner blinka. Fundera på vad du själv går efter när du väljer vilket av alla resultat på Google som du väljer att gå in på och utforma din metatitel och beskrivning därefter. Människor fungerar likadant och sannolikheten att andra resonerar på samma sätt som du är stor.

• • • • • •
Följ oss på våra sociala medier!
Följ oss på våra sociala medier!