Därför är interna länkar så viktiga för SEO

5 min läsning

Internlänkning är en av de mest fundamentala och ofta förbisedda aspekterna av SEO. Medan externa länkar från andra webbplatser är hjälper dig att stärka webbplatsens auktoritet, spelar interna länkar en roll i att strukturera din webbplats, förbättra användarupplevelsen och öka synligheten i sökmotorresultaten.

Vad är interna länkar?

Interna länkar är hyperlänkar som binder samman sidor på en och samma domän. Till skillnad från externa länkar, som leder användare till en annan webbplats, håller interna länkar kvar besökare på din egen webbplats. De hjälper till att skapa en logisk struktur och navigering på sajten samt spelar en nyckelroll i både SEO och användarupplevelsen.

Varje gång du skapar en internlänk ger du sökmotorer och användare viktig information om innehållet och strukturen på din webbplats. Genom att använda en beskrivande ankartext och länka till relevanta sidor hjälper du sökmotorerna att förstå sammanhanget och vikten av dina sidor, vilket kan bidra till bättre ranking i sökmotorernas SERP.

Varför är de så viktiga?

Interna länkar är viktiga för SEO av flera skäl. De ger besökaren en bättre upplevelse på sajten, fördelar ut sidans så kallade ”link juice”, hjälper crawlning och indexering på traven och påverkar sidans auktoritet och ranking.

Navigering och användarvänlighet

Effektiva interna länkar erbjuder en smidig och intuitiv navigering för användarna, vilket gör det enklare för dem att utforska din hemsida. Med en välplanerad struktur kan du öka användarnas engagemang, vilket är en positiv signal till sökmotorerna. Google och andra sökmotorer lägger stort värde i att sidan är användarvänlig så det finns inget att förlora på att arbeta med internlänkning – du hjälper både besökaren och din SEO.

Sidhierarki och fördelning av din länkkraft

Interna länkar hjälper till att skapa en tydlig sidhierarki. Genom att länka från huvudsidor till underordnade sidor kan du hjälpa sökmotorerna att förstå vilka sidor som är viktigast. Dessutom hjälper internlänkar till att distribuera sidans ”link juice” (eller länkjuice, om du så vill) över hela sajten – det vill säga sidans samlade länkkraft. Fördelning av sidans länkkraft skapar värde för webbplatsens SEO och innebär att kraften kan spridas från högt rankade sidor till andra lägre rankande sidor inom samma domän med syftet att förbättra rankingen även för dem.

Crawlning och indexering

Genom att skapa ett nätverk av länkar mellan sidorna på din hemsida gör du det lättare för sökmotorernas crawlers (Googlebot m.fl.) att navigera och indexera ditt innehåll. En god struktur för internlänkning förenklar Googles indexering och säkerställer att de även kan upptäcka sidor som är dolda eller som ligger djupt ner i sidstrukturen.

Sidans auktoritet och ranking

Med interna länkar kan du också påverka sidans auktoritet och ranking genom att länka från auktoritativa sidor till mindre auktoritativa sidor på din sajt. Du hjälper då dessa sidor att få en högre ranking genom att sprida länkkraften över de sidor som du länkar emellan.

Skillnad mellan externa och interna länkar

Externa och interna länkar spelar olika roller i SEO och webbplatsens övergripande hälsa. Externa länkar är hyperlänkar som pekar till en annan domän. Dessa länkar är avgörande för att bygga webbplatsens auktoritet och trovärdighet i sökmotorernas ögon, eftersom de fungerar som en form av tredjepartsvalidering av ditt innehåll. Å andra sidan är internlänkar länkar som pekar till andra sidor inom samma domän.

Olika internlänkar

Internlänkar kan kategoriseras i olika typer av länkar beroende på deras funktion och placering på sajten. De två huvudkategorierna är strukturella och kontextuella länkar; de båda spelar varsin roll i att förbättra din webbplats SEO och användarupplevelse.

Strukturella

Strukturella internlänkar är de som utgör grunden för hemsidans hela navigeringsstruktur. Dessa inkluderar länkar i huvudmenyn, sidfoten, och sidopanelen och hjälper användare och sökmotorer att förstå den övergripande strukturen samt hur olika sidor är relaterade till varandra.

Kontextuella

Kontextuella länkar är de som finns bland sidans innehåll, ofta i form av väl utvalda ankartexter i en övrigt anpassad SEO-text. Syftet är att erbjuda ytterligare information eller resurser relaterade till det innehåll, i vilket de är placerade.

Utforma en effektiv strategi för internlänkning

En effektiv strategi för internlänkning behöver finnas på plats för att du ska kunna maximera fördelarna som interna länkar kan ge SEO.

 1. Förstå strukturen och målen för din webbplats. En bra strategi inkluderar att identifiera vilka sidor som är viktigast och se till att de har tillräckligt med interna länkar.

 2. Använd relevanta och beskrivande ankartexter och se till att länkarna bidrar till en naturlig och användarvänlig upplevelse.

 3. Se regelbundet över dina länkar och justera dem vid behov för att säkerställa att länkarna fortsätter att vara effektiva och relevanta över tid.

Vi som ligger bakom SEO.se är Noor Digital. När kunder vänder sig till oss för hjälp från en SEO-byrå ser vi internlänkning som en naturlig och viktig del av arbetet. Vi jobbar utifrån tydliga strategier med stark betoning på relevans och länkar som hjälper besökaren. Tveka inte att kontakta oss om ni önskar öka er synlighet i sökresultaten.

Best practice av internlänkning inom SEO

För att maximera effektiviteten av internlänkning för SEO finns det en best practice att välja; du kan se det som en checklista.

Det ska kännas naturligt

En internlänk ska kännas naturlig. Det gör den om du placerar den i ett kvalitativt innehåll som naturligt uppmuntrar till internlänkning, genom att använda länkar som förbättrar användarupplevelsen och genom att se till att länkarna är relevanta för innehållet de pekar till.

Använd sökord som ankartext

Vill du att sidan du länkar till ska ranka på ett specifikt sökord? Se till att använda det som ankartext i länken du skapar. Det hjälper sökmotorerna att förstå vad sidan du länkar till handlar om och gynnar dess ranking på just det sökordet – om det inte överanvänds vill säga. Du vill undvika överoptimering.

Undvik överoptimering

Ett vanligt misstag inom sökmotoroptimering är överoptimering, och så även vid internlänkning. Överoptimering innebär att du skapar för många länkar eller att du överanvänder exakta ankartexter. Sökmotorerna ser detta som manipulativt och kan istället straffa den som använder sig av överoptimering genom sämre ranking. Sträva istället efter en balanserad användning av internlänkar med fokus på det som skapar ett värde och som förbättrar användarupplevelsen.

Varierande ankartexter

Variera dina ankartexter för att undvika att dina interna länkar ser onaturliga ut. Detta innebär att använda olika formuleringar som ankartext när du länkar till en och samma sida – det hjälper till att skapa en mer naturlig länkprofil.

Placering och synlighet

Länkar som placeras tidigt (högt upp) på en sida tenderar att vara mer effektiva än de som är gömda i sidfoten eller sidopaneler. Länkar som är synliga och enkla att klicka på förbättrar inte bara användarupplevelsen utan signalerar även till sökmotorer att dessa är viktiga och relevanta.

Användbara verktyg

För att effektivisera och optimera din strategi för internlänkning, finns det flera verktyg som kan vara till stor hjälp. Många är SEO-verktyg som erbjuder en rad funktioner såsom analys av länkstruktur, identifiering av brutna länkar och förslag på var du kan placera internlänkar. Några av de mest användbara verktygen inkluderar:

 • Google Search Console
  Google Search Console hjälper dig att övervaka och underhålla din hemsidas närvaro i Googles sökresultat. Det erbjuder insikter om hur Google ser din webbplats, inklusive information om interna och externa länkar.

 • Ahrefs
  Ahrefs erbjuder djupgående analys av din webbplats länkprofil och hjälper dig att identifiera vilka sidor på din hemsida som har flest interna länkar samt vilka sidor som kan behöva fler länkar.

 • Screaming Frog
  Screaming Frog kan används för att göra en snabb och detaljerad analys av din webbplats. Den crawlar din webbplats och ger dig en översikt av din interna länkstruktur samt identifierar brutna länkar och dubbelpekade omdirigeringar.

 • Semrush
  Semrush erbjuder funktioner för att analysera och förbättra din webbplats länkprofil såsom att spåra dina interna länkar och ger rekommendationer för hur du kan förbättra din länkstrategi.

• • • • • •
Följ oss på våra sociala medier!
Följ oss på våra sociala medier!