SEO-text – lär dig grunderna i bra SEO content

5 min läsning

För att skriva för Google behöver du skriva för Googles användare. Om det är besökare du vill ha till din hemsida, behöver du också anpassa sajten och dess innehåll till dem. Google förlitar sig till stor del på användarna när det kommer till att bedöma om din sida förtjänar en bra placering i sökresultaten. Om nu SEO handlar om att skriva för besökaren – varför heter det ens sökmotoroptimering?

SEO handlar om att hjälpa sökmotorerna att förstå. Om du hjälper besökaren, så hjälper du även sökmotorerna. Googles användare är ute efter innehåll, så självklart är det viktigt att skapa ett bra SEO content. Det är här du har chansen att ge besökaren precis det hen vill ha. Om du jobbar med SEO enligt konstens alla regler, men ändå inte har rätt innehåll på din sida, har du optimerat för tomma läktare. Det är med bra SEO content som du kan uppfylla sökintentionen och samtidigt ge besökaren en bild av dig som användare. Låt oss ta en närmare titt på hur Google bedömer ditt innehåll, och vad du kan tänka på för att skapa SEO content som konverterar.

Vad är SEO-texter?

SEO-texter är innehåll som har skrivits och optimerats med syfte att ranka högt i resultaten hos sökmotorerna. Genom att skriva bra SEO-texter kan du få fina resultat som leder till större mängd trafik, mer relevanta besökare, fler konverteringar samt ökad försäljning. Innehållet på din sida är bland det viktigaste du har. Lägg ner mycket kärlek från start och jobba med att förbättra det löpande.

Hur skriver man en bra SEO-text?

Du har säkert hört eller läst att en bra SEO-text måste vara lång och att den behöver innehålla sökord. Det finns en viss sanning i att Google och andra sökmotorer har en förkärlek för mycket innehåll, men det innebär egentligen inte att sidor med mycket innehåll kommer att klättra i ranking per automatik.

Att en SEO-text behöver innehålla sökord är också sant, annars hade det inte kallats för SEO-text. Däremot bör du använda dina sökord med finess och endast använda dem där de fyller ett faktiskt syfte. Bra SEO content är relevant, värdeskapande, unikt och optimerat – samt följer riktlinjerna för Google (E)EAT.

Följ Google (E)EAT – riktlinjer för effektivt SEO content

För att bedöma kvaliteten på en hemsidas innehåll använder Google EAT – en akronym som står för expertise, authoritativeness och trustworthiness (expertis, auktoritet och trovärdighet). I december 2022 adderade Google ytterligare ett E för experience (erfarenhet). Google EAT har blivit Google EEAT. Konceptet är framtaget för att vägleda innehållsskapare till att skriva bra och effektivt SEO content och finns inbakat i Googles algoritmer. När du skapar innehållet till din sida vill du använda EEAT som en riktlinje.

Expertise (expertis)

För att uppfylla användarnas behov krävs en viss expertis. Du behöver veta vad du skriver om för att både besökaren och Google ska känna tillit till dig och ditt innehåll. Låt din expertis lysa igenom i innehållet på hemsidan.

Authoritativeness (auktoritet)

Auktoritet får du genom att förtjäna Googles tillit. Det kan du göra genom både sakkunskap (expertis) samt genom din ställning som avsändare. Här väger många myndighetssajter tungt, vilket innebär att de inte behöver jobba med sökordsoptimering på samma sätt. När Google mäter din auktoritet tittar de både på innehållet och på dig som avsändare. Om du har ett innehåll som många andra länkar till, växer ditt auktoritativa värde.

Trustworthiness (trovärdighet)

Google tittar på hur trovärdigt innehållet är. Om ditt innehåll inte verkar trovärdigt kommer det bli svårt att ranka. Du behöver också vara en trovärdig avsändare. Ett sätt att skapa trovärdighet på är att använda sig av referenser, det vill säga länkar till dina källor. Om du kan visa varifrån du får din information upplevs du som mer pålitlig. Källa på det? Varsågod!

Experience (erfarenhet)

För att minska riskerna för spridning av falsk information, vill Google se att du har erfarenhet av det innehåll du skriver om på din sida. Genom erfarenhet ger du också pålitlighet och trovärdighet till ditt innehåll. Detta är så klart viktigt när du jobbar med on site SEO, men också med off page SEO.

Gör din research

Det krävs att du gör en ordentlig research om du inte redan besitter expertkunskapen eller erfarenheten om ett ämne. Även om du gör det behöver du ta reda på vad din målgrupp använder för sökord och sökfraser samt vad de faktiskt är ute efter när de söker. När du förstår din målgrupp blir det lättare att skapa bra SEO content där du både använder dig av rätt ord och skapar rätt typ av innehåll.

Ha relevant innehåll

Bra SEO content måste vara relevant – relevant innehåll är A och O när det kommer till SEO. För att kunna uppnå Google-användarens sökintention måste du ha ett relevant innehåll. Det finns inget sätt att komma runt det. Du behöver ge besökaren det hen vill ha – om hen vill ha produkter måste du erbjuda produkter för att ha en chans att kunna dra in mer organisk trafik på just det sökordet. Ställ dig själv frågan om ifall innehållet är anpassat och användbart för den som gör en specifik sökning – om svaret är ja har du relevant innehåll på sidan. Ett tips för att ta reda på sökintentionen är att titta på innehållet på de sidor som rankar högst i sökresultaten. Vad för typ av innehåll har de? Där har du ditt facit.

Skapa ett värde

För att skapa värdefullt innehåll som rankar bra på Google behöver du bidra med något nytt. Vad kan du erbjuda som inte redan finns? En produkt eller en tjänst? En viss typ av service? Ny information? Finns det en lucka att fylla? Fundera på hur du kan skapa ett värde med ditt innehåll. Du vill sträva efter att besökaren ska känna att hen har hittat en sida som faktiskt berättar något eller som hen vill återvända till i framtiden. Var uppriktig och fyll endast sidan med innehåll som du kan stå för. Med ett värdefullt SEO content stannar besökaren längre på din sida.

Var unik

För att ditt innehåll ska klassas som tillförlitligt, trovärdigt och auktoritativt är det viktigt att du skapar helt unikt innehåll. Du ska aldrig kopiera innehåll från andra källor, men inte heller använda samma innehåll på mer än en sida – då är det bättre att omformulera dig för att skapa variation.

Använd sökord

För att din sida ska ranka på ett visst sökord är det så klart nödvändigt att använda det i texten. Du vill använda sökorden både i sidans titel och metabeskrivning samt i dina rubriker (H1, H2, H3 etc.). Återkoppla till dessa delar genom att också använda sökorden i brödtexten på sidan. Det håller ihop innehållet på sidan och gör det lättare för besökaren att navigera sig. Även sökmotorerna får lättare att förstå att ditt innehåll är relevant för specifika sökord. Att ha ett sökordsoptimerat innehåll är viktigt, men undvik att övergöra det. En överanvändning av sökord ser onaturlig ut för besökaren och du förlorar viktiga poäng i Googles EEAT-algoritm.

För att hjälpa sökmotorerna att förstå ditt innehåll bör du också använda relaterade/semantiska sökord och eller synonymer till ditt huvudsökord. Sökmotorerna är smartare än vad man kan tro – de förstår innebörden i dessa ord och att de hänger ihop, vilket förstärker innehållets relevans.

Uppdatera kontinuerligt

Genom att kontinuerligt uppdatera innehållet på din sida håller du det inte bara levande, utan du berättar också för Google att du aktivt arbetar med det. När Googles crawler Googlebot registrerar att du har gjort ändringar sedan den senast crawlade sidan är det en tydlig signal om att innehållet är uppdaterat, vilket ger det större trovärdighet.

Förstå besökaren genom dig själv

För att förstå besökaren och dess beteende behöver du inte gå längre än till dig själv. Fundera kring hur du själv använder Google och med vilken typ av innehåll som du känner dig nöjd. Vad är det som utmärker det? Var också uppmärksam på när du väljer att gå tillbaka till Google efter att ha klickat på ett resultat. Vad var det du inte gillade? Vad var det som saknades? Ju mer medveten du blir om vad som är bra SEO content, desto lättare kommer det också bli för dig att själv skapa det.

Ta hjälp för att skapa bra content

Att kombinera effektiv SEO med innehåll som engagerar och värderar besökaren är en konst. Genom att förstå och anpassa innehållet efter användarnas sökintentioner, kan en SEO-byrå skapa texter som inte bara rankar högt i sökmotorer, men också tilltalar och behåller läsarens intresse.

En specialist kan säkerställa att texterna är optimerade för relevanta och målgruppsinriktade termer, och samtidigt se till att det kreativa innehållet är unikt, informativt och engagerande.

• • • • • •
Följ oss på våra sociala medier!
Följ oss på våra sociala medier!