H1, H2, H3 – så skriver du bra rubriker för SEO

[rt_reading_time postfix="min läsning"]

I HTML-koden finns olika rubriktaggar (H1, H2, H3 osv.). Dessa bestämmer hierarkin på sidans rubriker och ger både sökmotorerna och besökarna information om hur viktiga olika rubriker är för innehållet på sidan. Varje sida bör ha en huvudrubrik som kan kompletteras med flera underrubriker. Rubrikerna spelar en betydelsefull roll när det kommer till SEO. Här går vi igenom vad en rubrik är, varför rubriker är viktiga, hur de samspelar med varandra och resten av innehållet på en sida, samt hur du kan tänka när du själv vill skriva bra rubriker för SEO.

Vad är en rubrik?

En rubrik är en kort och ofta slagkraftig text. En bra rubrik består vanligtvis av få och väl utvalda ord som på ett enkelt sätt sammanfattar innehållet i den text som följer därefter. Vid sökordsoptimering är rubriker viktiga för att sökmotorerna ska förstå innehållet på en sida då de hjälper till att skapa struktur och ger en bra överblick över hela textens innehåll. För att sökmotorerna ska kunna urskilja rubrikerna från det övriga innehållet i texten är det viktigt att de får riktiga rubriktaggar. I HTML-koden ser de ut så här:

<h1>Detta är sidans huvudrubrik</h1>
<h2>Det här är en underrubrik</h2>

Text utan rubriktaggar uppfattas som vanlig brödtext. Det räcker alltså därför inte att göra texten fetstilt för att den ska stå ut rent visuellt. Den måste ges en specifik rubriktagg för att den ska kunna bidra till att sidan presterar bättre i det organiska sökresultatet.

En struktur av bra rubriker är uppbyggd i hierarkisk ordning, vilket innebär att H1:an alltid bör vara den första rubriken. Den naturliga följden därefter är en H2-rubrik. Efter den kan ytterligare en H2-rubrik (en annan underrubrik till H1:an) vara det naturliga, men det kan även en H3-rubrik vara (en underrubrik till just den H2-rubriken).

Om du vet med dig att du antingen bara använder fetstilt vanlig text istället för rubriker, eller om du använder rubriker för rent visuella effekter, bör du ta dig en titt på din rubrikanvändning. Med rubriker är det nämligen möjligt att skapa stor effekt genom små justeringar. Låt oss gå in lite mer på hur.

H1-rubrik – sidans huvudrubrik

H1 står för heading 1 (rubrik 1). Detta är huvudrubriken. En stark H1-rubrik/huvudrubrik är en av de viktigaste rankingfaktorerna och bör endast förekomma en gång på sidan. H1:an är en viktig rankingfaktor som skickar tydliga signaler till sökmotorerna om vad sidan handlar om, och om att detta är den viktigaste rubriken på sidan. Om det finns flera H1-rubriker skapas en otydlighet och sökmotorerna får istället svårt att avgöra vilken H1-rubrik som faktiskt är sidans huvudrubrik.

H1-rubriken bör också vara sidans första rubrik. Om du inleder sidan med en underrubrik istället för en huvudrubrik skapas en otydlig rubrikstruktur som är svår att följa för både sökmotorerna och för besökarna på din sida.

Skapa struktur med underrubriker (H2, H3, H4)

Underrubriker finns i flera nivåer; H2, H3, H4 och så vidare. Dessa har flera viktiga funktioner; dels skapar de struktur och överblick, dels förbättrar de läsbarheten och användarupplevelsen. Till skillnad från din huvudrubrik (H1) kan du ha flera underrubriker på varje rubriknivå.

För största möjliga tydlighet vill du se till att rubrikerna följer en hierarkisk struktur, precis som i en akademisk uppsats. Tvinga inte in flera underrubriker om det inte är naturligt eller passar för innehållet på sidan. Många gånger går det bra att stanna på H2-nivån.

Du kan också använda underrubriker för att skapa andrum i texten. Att komma in på en sida och mötas av en vägg av text gör dig utmattad innan du ens har börjat läsa. Därför kan du med fördel använda dem för att skapa naturliga pauser och andrum för besökaren.

Så skriver du SEO-vänliga rubriker

Vill du lära dig att skriva bra SEO-vänliga rubriker? Här delar vi med oss av några tips som du kan ha med dig när du skapar rubriker som ska tilltala både sökmotorerna och besökarna på din webbplats.

Använd sökorden

Att skriva SEO-vänliga rubriker innefattar givetvis användningen av sökord. En sidas huvudrubrik (H1) spelar en av huvudrollerna i arbetet med on page-optimering – den bör därför innehålla ditt viktigaste sökord, det vill säga det som du vill fokusera på allra mest för just den sidan. Även i de övriga rubrikerna finns det en mening med att använda sig av sökord. H2-rubriken är den underrubrik som väger tyngst. Här är det bra att inkludera andra relevanta sökord, eller så kallade longtail keywords. Dessa har oftare lägre sökvolym, men är mer preciserade och passar därför att ha i en underrubrik. Sökintentionen för dessa är oftast enkel att besvara, vilket innebär att det kan vara ett väldigt tacksamt sätt att driva in relevant trafik till din sida.

Rubriknivåerna under H2 har inte lika stort inflytande på hur sidan presterar i sökresultaten, utan är främst till för att skapa struktur på sidan. I de rubrikerna kan du med fördel använda dig av något helt annat än sökord för att undvika att sidan inte ska kännas onaturligt överoptimerad. Kanske finns det några andra ord som hör till ämnet? Tvinga aldrig in sökord i rubriker bara för sakens skull. Om det inte känns naturligt för det mänskliga ögat, gör det troligtvis inte heller det för sökmotorerna.

Spegla innehållet

En bra H1-rubrik speglar innehållet på sidan. Den ramar in kärnan i sidans innehåll och behöver därför vara genomtänkt. Precis som att H1:an speglar innehållet på sidan, har varje underrubrik i uppgift att spegla innehållet i den text som hör till respektive rubrik. Vad är essensen i innehållet? Identifiera det och skala sedan ner det så att du kommer åt själva kärnan.

Skapa en unik H1-rubrik

Varje sida bör ha en unik H1-rubrik. Det gör det enklare för sökmotorerna att förstå vilken sida som innehåller vad. Risken med att ha två sidor med samma H1-rubrik är att de konkurrerar mot varandra, vilket inte gynnar någon av sidorna. Detta gäller även när du ska formulera en metatitel och metabeskrivning och skriva SEO-text till sidan – skapa alltid unikt innehåll för att hjälpa sökmotorerna förstå vilken sida som ska ranka på vad.

Kort och intresseväckande

Sväva inte i väg. Tänk på att ett av rubrikernas syften är att de ska ge besökaren en överblick över innehållet. Det ska vara enkelt att skrolla igenom sidan och snabbt hitta det man är ute efter. Satsa på kortare rubriker då långa rubriker kan vara svåra att ta till sig när man ögnar igenom innehållet. En bra rubrik ska göra det enkelt att orientera sig på sajten – därför behöver rubrikerna också vara hjälpsamma för att guida besökaren genom sidans innehåll. Rubrikerna behöver inte vara fullständiga meningar, utan många gånger kan det räcka med ett eller ett fåtal ord för att det ska bli tydligt och väcka besökarens intresse. En intresseväckande rubrik bör både svara på besökarens sökintention och få hen att vilja läsa vidare.

Med rubriker är det alltså möjligt att hjälpa både sökmotorer och besökare att få en förståelse och överblick över innehållet på din hemsida. Rubriker är en viktig rankingfaktor inom SEO och vi ser ofta hur många inte tar tillvara på dessa. Att kalla rubriker för en lågt hängande frukt vore en underdrift. Om du inte vet var du ska börja, kan du alltid börja med att se över dina rubriker.

• • • • • •
Följ oss på våra sociala medier!
Följ oss på våra sociala medier!