XML-sitemap eller HTML-sitemap?

Det uppstår fortfarande oklarheter kring sitemaps där en återkommande fråga är vilken typ man ska ha: HTML eller XML? Frågan ställs inte alltid direkt men eftersom jag ser att fler och fler sajter väljer antingen det ena eller det andra lite på måfå, verkar det som att det är lite oklart.

[Read more…]