XML-sitemap eller HTML-sitemap?

Det uppstår fortfarande oklarheter kring sitemaps där en återkommande fråga är vilken typ man ska ha: HTML eller XML? Frågan ställs inte alltid direkt men eftersom jag ser att fler och fler sajter väljer antingen det ena eller det andra lite på måfå, verkar det som att det är lite oklart.

[Read more…]

Nu kan du spara dina XML sitemap filer varsomhelst

De stora sökmotorerna har meddelat en uppdatering för sitemap.org protokollet som tillåter sajtägare att lagra sina XML sitemaps var som helst, även på en annan domän än den som sitemapen handlar om. Detta är en välkommen åtgärd för de som hanterar flera olika domäner och vill samla alla sitemaps på samma ställe. Även för de som som vill lagra sina sitemaps på en annan plats än roten på domänen är det här en bra grej. En lösning till oss som arbetar med sökmarknadsföring välkomnar.

[Read more…]

Interna sidor utanför navigeringen

Fick ett mail från en kund där en hel del sidor helt plötsligt tappat placeringar i sökresultaten.
Det är inte fråga om bannlysning eller annat utan helt enkelt en hel sektion (som inte vi varit inblandade i för optimering) som försvunnit. Allt annat som vi optimerat och länkar till fungerar utan problem.

Jag testade lite och såg att sidorna finns med i Google, men långt bak.
Blev lite fundersam och försökte analysera fram en eventuell orsak till problemet.

Det enda jag kunde hitta var att samtliga sidor i den sektionen endast var nåbara genom en sitemap med interna länkar.
Det fanns ingen länk i den normala navigeringen till en “samlingssida” där sidorna inom sektionen listades, enda sättet att nå sidorna är alltså från sitemapen.

Det skulle inte förvåna mig om Google i sin jakt på kvalitativa sidor utesluter sidor som inte är nåbara genom den normala navigeringen.
Det skulle i så fall röra om i grytan för många företag som arbetar med sökmotoroptimering som använder sig av “dörrsidor” som endast hittas genom sitemaps.

Nåväl, jag har gett kunden instruktioner på hur han skall attackera problemet och kommer att återkomma så snart jag har ett svar på denna frågan.