PTS påminner skarpt

Man vilse i skogen

Gör din webbplats tillgänglig för personer med funktionsnedsättning eller riskera att bli anmäld för diskriminering. Från och med den 1:a januari 2015 blir det enligt diskrimineringslagen förbjudet att diskriminera personer med funktionsnedsättning genom bristande tillgänglighet.

Läs hela pressmeddelandet här:
http://pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2014/Nytt-verktyg-testar-webbplatsers-tillganglighet/

Att denna lag skulle få bättre fäste än kaklagen (d.v.s. att man måste informera om att man använder cookies på sajten) tror jag inte. Möjligen mot statlig verksamhet men de flesta företagare kan nog känna sig trygga i att ducka för detta. Enligt våra källor finns det intressenter bakom detta lagsförslag som sitter på dubbla stolar då de dels är med och tar fram riktlinjerna samtidigt som de säljer certifieringar i tillgänglighet.

Jag har självklart gjort det test som länkas till i meddelandet för att se vad PTS menar med tillgänglig. Många av punkterna som tas upp är bra även för sökmotoroptimering men det fanns även en del saker där åtminstone svarsalternativen lämnade en del att önska. Testet är dock en fingervisning, den som är seriös i att göra sin webbplats tillgänglig använder webbriktlinjers första riktlinje, följ WCAG 2.0 nivå AA. Är du ny inom området står WCAG för Web Content Accessibility Guidelines och är framtagna av World Wide Web Consortium som jobbar med många olika standarder för webben.

Eftersom PTS nu lanserat ett test, dåligt ordval i min mening då det är mer av ett frågeformulär, låt oss titta på punkterna i det.

 1. Tagga de visuella rubrikerna med h1-h4. Detta är underbart, jag har själv i flera års tid kämpat emot alla som designar och bygger webbplatser med främst h3-taggar ute bland menyerna. Låt bli alla taggar med semantisk innebörd när ni designar andra delar av webbplatsen.
 2. Ha en mobilanpassad webbplats. För er som missade mitt inlägg Har du en mobilvänlig webbplats, grattis! kan ni läsa även det. Det finns nu flera skäl att mobilanpassa sin webbplats. Om vi ska vara raka kan vi väl säga att om du inte har en mobilanpassad webbplats och inte mobilanpassar den under första halvan av 2015 kommer du få det svårt att bedriva verksamhet på Internet. PTS går steget längre än Google och säger att även e-tjänster på webbplatsen ska vara anpassade för mobilen.
 3. Undvik så kallade grafiska captcha. Detta är en av de vanligaste metoderna för att undvika spam via formulär. Du har säkert fått fylla i siffror och bokstäver som stått i en bild och som varit svåra att läsa. Detta är självklart något som är dåligt för personer med t.ex. synnedsättning.
 4. Navigering med tangentbordet. Webbplatsen ska gå att navigera med enbart tangentbord. Denna punkt är viktig att kontrollera om din webbplats använder menyer som faller ut eller liknande när man håller musen över. Om inte den funktionen fungerar med tangentbordsnavigering måste den åtgärdas.
 5. Webbplatsen måste fungera med zoom. Om du surfar in och zoomar på webbplatsen är det viktigt att inga element hamnar bakom andra osv.
 6. Man måste ha en konsekvent navigering. Att på vissa delar ha en annan typ av navigering som är väldigt avvikande är aldrig bra. Tvinga inte dina besökare att aktivt behöva leta efter navigeringen eller behöva tänka för att förstå den.
 7. Webbplatsen ska ha tydliga kontraster. Detta är något många webbplatser måste bli bättre på. Dels kontraster så att text blir lättläst och olika element blir lätta att urskilja men också för att konvertera och göra mer affärer. Om inte dina besökare hittar köpknappen för att den inte står ut då har du ett problem. PTS länkar till två verktyg som kan hjälpa dig avgöra kontrasten mellan olika element:
 8. Det ska vara enkelt att klicka på länkar och annat. Klickytors storlek har blivit något man talar mycket om sedan smarttelefonernas intåg. Det är också en sak som Googles verktyg för att kontrollera mobilanpassning av en webbplats tar hänsyn till.
 9. Formulär ska ha tydliga ledtexter som står i direkt anknytning till det element det avser. Otydliga formulär är ett gissel och jag kan inte ens tänka mig in i hur det skulle vara om jag hade en funktionsnedsättning och behövde ta mig igenom vissa av formulären jag stött på.
 10. Länktexter ska vara unika och beskrivande. Tyvärr har denna punkt inget korrekt svarsalternativ. Det bästa är troligen ”Ja, alla länkar är unika och använder rubriken på den sida de länkas till.” men ett korrekt svarsalternativ är att länktexten är unik och beskrivande av den sida som länkas till. Att använda hela rubriken för att länka ska bara göras i vissa fall.
 11. Filmer på webbplatsen ska vara textade. En klar och tydlig punkt.
 12. Om webbplatsen har e-tjänster ska dessa ha hjälp direkt i tjänsten eller tydligt länkad till i tjänsten.
 13. Lyft det viktigaste. Denna punkt var för mig lite knepig. Det handlar om att alla sidor ska ha ett tydligt syfte och att texten ska vara tydlig och relevant. Var ärlig mot dig själv, är du bra på att skriva eller inte? Om inte så ska du nog anlita en copywriter för att skriva texterna, i alla fall om vi pratar om ett företags webbplats.
 14. Kontaktinformation ska tydligt finnas på alla sidor.
 15. Skapa tillgängliga PDF:er. Detta är en punkt som också berör SEO då många idag har PDF:er som inte är direkt sökbara och tillgängliga. PTS länkar till ett avsnitt i Adobes hjälp för mer information hur du skapar tillgängliga PDF:er.
 16. Det ska visuellt vara tydligt var jag befinner mig i navigeringen när jag använder tangentbordet. Ofta används tabb-knappen för att växla mellan alla klickbara element och mellanslag eller enterslag för att ”trycka”. Testa att ”tabba” runt på din egen webbplats, syns det tydligt vilket element som är markerat? Om inte är det något att åtgärda.
 17. Ännu en lite luddig punkt ”Begriplig svenska”. Jag vet att jag gör mig skyldig till att använda en del onödigt krångliga ord emellanåt. Detta är dock subjektivt och beror mycket på målgrupp. Till mitt försvar blir texten förvisso krånglig men den blir tydlig och den går inte att missförstå eller feltolka. Men jag kommer nog att få bättra mig här.
 18. Komplettera text med bild, ljud och film. För att förmedla sitt budskap eller information räcker ibland inte text till och vissa personer med funktionsnedsättning har lättare att ta till sig informationen om den finns i bild, ljud eller filmformat.
 19. Tydliga rubriker, jag misstänker att de menar att man ska undvika t.ex. kvällspressrubriker på sin webbplats. Skriv en rubrik så att jag som läser direkt får en uppfattning vad texten kommer att ge mig i slutänden.

Det var alla 19 punkter. Jag hoppas att jag inte är ensam om att tycka att frågorna egentligen skulle behöva sorteras något och paras ihop lite bättre för att hålla en bättre röd tråd.

Det blir spännande att se effekterna av detta och om de är att fler får upp ögonen för att deras webbplatser är i stort behov av professionell hjälp är jag positiv. Om det blir några effekter kommer det sannolikt att följas upp här.

Om du gillade det här inlägget, lämna gärna en kommentar eller prenumerera via RSS så du inte missar framtida inlägg.

Speak Your Mind

*