Optimera laddningstiderna på din sajt

Vad är en bra laddningstid på en sajt? Eftersom det är många faktorer som påverkar laddningstiden är svårt att generellt säga vad en bra laddningstid är. Om man själv anser att en sajt laddar långsamt är det nog en indikation att den har en för lång laddningstid ☺ .

Generellt sett ska en sajt inte behöva ta mer en två sekunder att ladda och det har med många faktorer att göra. En sida som tar mindre en sekund är ofta en ganska snabb sida, en som tar mer tre sekunder börjar bli långsam.

Laddningstiden och en sajt storlek går hand i hand. Vi vill få ner storleken mätt i kilobytes och megabytes så mycket som möjligt och vi bör alltid börja med startsidan eftersom den oftast är den första sidan som laddas.

När vi börjar analysera storleken på en sida rör det sig ofta om tre vanligt återkommande faktorer som ofta orsakar längre laddningstider. Det är även dessa tre delar som ofta går att optimera för att verkligen förbättra en sajt laddningstid.

• Bilder
• Javascript
• CSS

Laddningstid och SEO

En återkommande fråga är om laddningstider och SEO har med varandra att göra och enligt min mening är svaret ett givet ja. En anledning är att en lång laddningstid leder till högre avvisningsfrekvens (eng Bounce Rate). För hög avvisningsfrekvens talar om för Google att sidan av någon anledning inte är relevant för besökaren och kan i sin tur straffas.

Bilder och laddningstid

Bilder är ofta en orsakande faktor till att sidor blir för stora och därmed drar ner laddningstiden. Bilderna behöver ofta förminskas och det som glöms bort är att spara ner dem för webb. Detta gör man enklast genom att öppna upp dem i Photoshop välja “spara för webb” i 60% jpg. Detta förminskar bilderna radikalt utan att vi ser någon större skillnad eftersom de flesta skärmar idag inte kan hantera bilder med högre kvalitet än så.

Javascript och laddningstid

JavaScript är en faktor som gör att laddningstiderna ofta blir för långa av anledningen att de ofta är stora. En enkel åtgärd är att lägga tunga JavaScript så långt ner i html-koden som möjligt, detta gäller inte alla JavaScript. Google Anlaytics ska till exempel ligga i headern och i sådana falla ska man naturligtvis följa de riktlinjer som finns. Men som tumregel för att få ner laddningstiden ska så mycket JavaScript som möjligt ligga i en extern fil och det är bättre att ha en stor extern fil som innehåller allt än många småfiler. En stor extern fil laddar snabbare än många småfiler.

CSS och laddningstid

Ett stylesheet kan verkligen variera i storlek, form och antal. Vissa cms-verktyg har en mängd stylesheet andra bara ett. Men precis som JavaScripten ska CSS ligga i en extern fil. Det ska inte finnas någon CSS i HTML koden.

Verktyg för att mäta laddningstider

Det finns ett flertal användbara verktyg för att mäta laddningstider på en sajt. Eftersom mätningarna går snabbt brukar jag testa på flera olika för att se om resultat blir densamma.

Google Page speed
https://developers.google.com/speed/pagespeed

Pingdom Tools
http://tools.pingdom.com

Page speed test
http://www.webpagetest.org

Author: Joakim Trolle

Om du gillade det här inlägget, lämna gärna en kommentar eller prenumerera via RSS så du inte missar framtida inlägg.

Speak Your Mind

*