Länksökning ligger nere

En av de viktigaste företeelserna idag inom sökmotoroptimering är att kunna ge ett svar till sina kunder om de länkar som optimeringsföretag ger till sina kunder.

Sedan väldigt länge har Google visat en “snippet” (utdrag) av de länkar som en hemsida har, dock helt utan att visa varken värde eller någonting annat än att dom registrerat en länk. Som sagt – oavsett kvalitet eller någonting annat, allt för att förvilla oss inom branschen och generera möjligheter till inkomster på grund av länkar. Jag personligen tycker att det är bra att dom eliminerat denna möjlighet, nu kanske det var dags för dom att förstå innebörden av vad sökmotorer anser som “spam” eftersom deras databaser överhopats med sökningar av detta slaget, sedan marknaden förstått  att Google visar felaktiga resultat. Det är bra både ur hysterisynpunkt och affärsmässig hänseende. Varför skall antalet länkar vara avgörande, är det inte resultatet på sökmotorn som gäller?

Hur, varför eller vartifrån en länk kommer och vilket värde den anförskaffats i bedömingen på sökmotorn är ju sökmotorns ensak. Detta skall inte ge företag i vår brasch möjligheter att tjäna oseriösa pengar på MÖJLIGA effekter av system som sökmotorerna bygger upp av GOD TRO för att  visa deras användare fuktioner som dom anser varar till gagn för dom. Det tråkiga är att deta utnyttjas i försäljningsförfarande  Det är ju det som är av betydelse, inget annat!.

Link:www.dindomän.se är just ett bevis på hur “bra” du lyckats. Av just av den tog Google bort den möjligheten, vilket MSN och Yahoo inte gjorde. Nu är det deras tur att ransaka sig själva, kanske.

Sedan några dagar ligger kontrollen av länkar till en hemsida nere på både Yahoo! och MSN. Detta på grund av att dessa sökmotorer fått för mycket förfrågningar (sökningar) via sin link: sökning. Om jag tar ett litet exempel så gör vi dessa sökningar cirka 20 – 50 gånger per dag per anställd. Inte för att det är relaterat till ekonomiska eller andra företagsmässiga delar. Problemet är att företag försöker att tjäna pengar på den okunskap som finns hos kunder.

På samma sätt som Google slutade att ge företag inom guldkalven (vår brasch) möjligheten att “blåsa” företag på pengar på grund av företeelser som sökmotorn var skyldig till (eller bidrog till), på samma sätt som skedde för ca 4 år sedan när Google’s pageRank slutade att vara något som hellst värde för placeringarna.

Nåväl, nu kom jag kanhända något utanför ramarna för inläggets huvudsakliga innebörd, men detta går faktiskt lite hand i hand. Yahoo! och MSN ser fördelarna av att ge användare möjligheter till en korrekt sökning efter deras inkommande länkar. Hur skall dom då göra detta?, egen standard (vilket historiskt inte fungerat) eller geno att följa den XML basserade standard som Google genomfört.

Vi får se hur det utvecklar sig, men som det ser ut så kommer det att bli EN standard (som kommer att kräva registrering) för att se vad/hur/vem som länkar till din hemsida.

Är detta då till gagn för hemsidesägare, sökmotoroptimerare eller sökmotorerna?
Vem tror ni?. Ge mig gärna kommentarer på era insikter i denna fråga.

Om du gillade det här inlägget, lämna gärna en kommentar eller prenumerera via RSS så du inte missar framtida inlägg.

Speak Your Mind

*