Experimentera i Adwords (Del 1)

Experimentera med Google Adwords

En viktig del i framgångsrik Adwords-annonsering är att experimentera sig fram till önskvärda resultat. Google förstår detta och har gjort det mycket lättare att utföra en rad olika tester i Adwords-kontot genom Adwords Campaign Experiments (ACE). ACE finns tillgängligt som en kampanjinställning. Genom att använda ACE blir det lättare att fatta beslut med hjälp av statistiskt gångbart underlag istället för att bara “höfta” med förändringar för att sedan se hur det går.

Några exempel på vad ACE enkelt kan testa är:

  • Annonser (olika texter eller landningssidor)
  • Sökord (CPC bud, matchningstyper)
  • Annonsgrupper

Hur fungerar ett experiment i Adwords?

Ett experiment går ut på att testa två eller flera delar i olika element (sökord, annons etc) mot varandra i ett angivet tidsintervall, där elementen hinner ackumulera tillräckligt med data som är signifikanta nog för att fatta beslut på.

I ett experiment delar användaren trafiken i två olika delar – kontroll och experiment. Denna uppdelning skickar trafiken till de olika element som ska testas i experimentet, exempelvis två textannonser. Du ställer in hur stor del av trafiken som vardera element ska få, men standard och rekommenderat för experiment i Adwords är 50/50% av trafiken. Föreställ dig en väg som delas in i en vägkorsning.

Innan experimentet:

  • Tänk på att experimentet måste vara aktivt tillräckligt länge för att hinna samla in nog mängd data, men ett bra riktmärke är  2-4 veckor.
  • Bestäm vilken/vilka nyckeltal du vill testa och håll koll på dessa.
  • Välj förslagsvis en högpresterande befintligt element som kontroll (exempelvis en annons som redan har hög CTR), och jämför elementet i experimentet (exempelvis en ny annons med en ny titel) mot denna.
  • Se till att jämföra en ändring i taget, så du enklare kan härleda vad som har påverkat experimentets utfall. Testar du exempelvis två textannonser, låt endast rubriken skilja.

Exempel Del 1: A/B test av textannonser

I det här experimentet testar vi två annonser mot varandra. Målet är att efter experimentet utvärdera vilken annons som  har högst CTR (%) efter 30 dagar. Annonserna får 50/50% av trafiken vardera.

1. Inställningar i kampanjen

1

 

2. Ställ in trafikfördelningen mellan två annonser (original = kontroll, ny = experiment). Välj att “Original” ska få 50% av trafiken genom att välja den grå ikonen som betyder kontroll, och välj att “Experiment” ska få den andra hälften via den blå ikonen som betyder experiment.

2

 

3. Utvärdera utfallet – bedöm huruvida förändringen i annonsernas CTR har förbättrats eller försämrats jämfört med originalet under experimentets livslängd.

 

experimentera i Google Adwords

Obs! De små pilarna till höger om nyckeltalet indikerar ifall förändringen varit liten eller stor i experimentet, enligt Googles bedömning. Har nyckeltalet ändrats tillräckligt mycket för att bedömas som statistiskt godtagbart, kommer det finnas flera pilar som indikerar detta.

Efter experimentet:

  • Har förändringar skett som är trovärdiga med statistiskt underlag, eller kan det vara slumpmässigt?
  • Välj att antingen applicera ändringarna i experimentet, eller kasta dem.

 

Vill du lära dig mer om experiment?

Googles videos om detta på Youtube:

Googles informationssida:

http://www.google.com/ads/innovations/ace.html

 

 

 

Om du gillade det här inlägget, lämna gärna en kommentar eller prenumerera via RSS så du inte missar framtida inlägg.

Speak Your Mind

*